Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Taalvaardige leraar37981/3041/2324/1/07
Studiegids

Taalvaardige leraar

37981/3041/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Taalvaardige leraar
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Taalvaardige leraar
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Bernaert Ilse, De Beule Els, Ruttens Inge, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Korte omschrijving

In dit OLOD werken we aan digitale vaardigheden die je nodig hebt als leerkracht en die je ook kan gebruiken om je opleiding tot een goed einde te brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student reflectert op basis van het model van verbindende communicatie over het eigen denken en handelen in relatie tot anderen
De student stelt foutloos leerlingenmateriaal op
K: interactie: diversiteit hanteren
De student houdt rekening met diverse culturele referentiekaders in de omgang met leerlingen en hun ouders
De student past de inzichten in de talige culturele diversiteit van een grootstedelijke context toe.
De student past in zijn schriftelijke en in mondelinge communicatie zijn taal aan aan de noden van de leerling
De student past in zijn schriftelijke en in mondelinge communicatie zijn taal aan aan de noden van de ouders
J: interactie: constructief samenwerken
De student formuleert in communicatie met een leerling of zijn ouders op een respectvolle manier feedback
De student hanteert professioneel taalgebruik in zijn schriftelijke en mondelinge communicatie met directie en collega's
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student wendt hulpbronnen aan om tot een correct en professioneel taalgebruik te komen (schriftelijk en mondeling)
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student gebruikt heldere instructietaal

Leerinhoud

o Een mail schrijven naar de directeur van je school
o Lay-out toepassen op een platte tekst met behulp van Word
o Een puntenlijst maken in Excel
o Een PowerPoint presentatie maken over een onderwerp uit je vakgebied

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00