Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leergemeenschap 137989/3041/2324/1/85
Studiegids

Leergemeenschap 1

37989/3041/2324/1/85
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Leergemeenschap 1
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leergemeenschap 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanderavert Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Korte omschrijving

In jouw leergemeenschap werk je aan je persoonlijke groei en jouw specifieke vakdidactiek. Je leert van en met elkaar. Je bouwt je eigen netwerk op met medestudenten uit jouw vakgebied uit de 3 campussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student reflecteert kritisch over het gebruik van vaktypische leermiddelen en werkvormen (materialenfiche, instructiefiche, modellen, gereedschap…)
De student reflecteert met collega's over zijn rol als leerkracht
De student reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
De student formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
De student stelt leervragen over het lesgeven in het eigen vak
J: interactie: constructief samenwerken
De student deelt ervaringen en over het organiseren van het praktijkvak
De student deelt ervaringen rond het procatief en reactief omgaan met klasmanagement
De student deelt kennis rond vaktypische leermiddelen en werkvormen (materialenfiche, instructiefiche, modellen, gereedschap…)
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student gaat gericht om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
De student past gespreks- en vergadertechnieken toe tijdens intervisiemomenten
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student blijft up-to-date met de evoluties binnen zijn werkveld
De student onderzoekt de kenmerken van de verschillende onderwijsvormen en het profiel van de bijhorende doelgroepen
De student onderzoekt wat hij nodig heeft om zijn veerkracht te vergroten

Leerinhoud

Je onderzoekt wat je nodig hebt om je veerkracht te vergroten Je reflecteert je over je eigen leerkrachtstijl en het gebruik van vaktypische leermiddelen en werkvormen. Je gaat gericht om met feedback van studenten, lectoren en je mentor. Je reflecteert met collega’s over je rol als leerkracht. Je blijft up-to-date over de evoluties binnen jouw werkveld. Je deelt ervaringen over het organiseren van jouw praktijkvak en het proactief en reactief omgaan met klasmanagement. Je past de gepaste gespreks- en vergadertechnieken toe tijdens de intervisiemomenten.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren22,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Je krijgt de kans door aanwezigheid in de lessen de evaluatie exhaustief daar uit te voeren.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00