Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werken met leerlingen in de klas37982/3041/2324/1/41
Studiegids

Werken met leerlingen in de klas

37982/3041/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Werken met leerlingen in de klas
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Werken met leerlingen in de klas
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Laet Els, Geuvens Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Korte omschrijving

Dit is het tweede opleidingsonderdeel in de pedagogische lijn. In deze leerlijn focussen we op de omgang tussen leerkracht en leerling en op alles wat het leerproces beïnvloedt. In dit opleidingsonderdeel werken we verder aan de pedagogische vaardigheden die jou als leerkracht helpen om je relationeel kapitaal maximaal in te zetten. We kijken ook samen hoe je in je klas kan zorgen voor rust en structuur, heldere verwachtingen en grenzen. Als leerkracht ondersteun je leerlingen bij het leren én bij hun (leer)houding. Dit doen we vanuit de principes van verbindend gezag: gezag dat warmte en geloven in de eigen mogelijkheden van de leerlingen uitstraalt maar dat ook de stevigheid van het formuleren van en vasthouden aan verwachtingen en grenzen uitdraagt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

I: interactie: de klas managen
De student past in functie van zijn klasmanagement de eigen communicatiestijl aan aan de noden van de leerling en van de klasgroep
De student reflecteert over hoe een actieve rol in het groepsproces kan worden opgenomen obv inzichten in groepsdynamica en ervaringen in de stage/de werkplek
De student treedt in een gesimuleerde context grenzenstellend op obv ervaringen in de stage/de werkplek en inzichten uit diverse handelingskaders
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student reflecteert over het belang van het opbouwen van een relatie met alle leerlingen met het oog op een inspirerend en veilig leerklimaat
De student reflecteert over hoe het gedrag van leerlingen door zijn houding en zijn gerichte aanwezigheid beïnvloed wordt
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student stelt zich in functie van zijn klasmanagement en het welbevinden van alle leerlingen verbindend en respectvol op in relatie tot de leerling
De student zet in op preventief en reactief klasmanagement door gericht gebruik te maken van handelingsmodellen in gesimuleerde context

Leerinhoud

Blik op de leerling
o Leerlingenbehoeften
o Leerling-leerling relaties
o Probleemgedrag in de klas

Blik op de leerkracht
o Zelfbewuste leerkracht
o Leerling-leerkracht relatie
o Communicatie als bouwsteen

Installeren, monitoren en regiseren van een warm en veilig klasklimaat
o Een klasklimaat gekenmerkt door structuur en rust
o Verbindend gezag

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00