Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werken met leerlingen op school37991/3041/2324/1/56
Studiegids

Werken met leerlingen op school

37991/3041/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Werken met leerlingen op school
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Werken met leerlingen op school
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Laet Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Korte omschrijving

Dit is het laatste opleidingsonderdeel in de pedagogische lijn. In deze leerlijn focussen we op de omgang tussen leerkracht en leerling en op alles wat het leerproces beïnvloedt. In dit opleidingsonderdeel kijken we naar de problemen die het leren van de leerling belemmeren. We focussen daarbij op de rol die jij als leerkracht kan opnemen binnen het kader van het zorgcontinuüm op school. Centraal hierbij staat het begeleidingsgesprek met de leerling en zijn ouders.

OLR-Leerdoelen (lijst)

H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student geeft voorbeelden van mogelijke ondersteuningsaanpassingen en redelijk aanpassingen op individueel niveau
De student herkent voor diverse zorgthema's de risicofactoren voor lichamelijke, psychische en/of sociale problemen bij leerlingen
De student voert in een gesimuleerde context een gesprek met een leerling die problemen heeft
J: interactie: constructief samenwerken
De student brengt obv ervaringen op de stageschool/de werkplek in kaart wie de partners zijn in het werken rond om het welzijn van de leerlingen
De student informeert zich over de diverse wegen naar hulpbronnen om leerlingen te ondersteunen bij hun studieloopbaan- en beroepskeuze
De student situeert zijn rol als leerkacht binnen de (recent) gehanteerde zorgkaders in onderwijs

Leerinhoud

Blik op de leerling
o Problemen die het leren belemmeren: socio-emotionele, leer-, ontwikkelingsproblemen, ….
o Noden en behoeften van de leerling

Blik op de leraar
o Werkkader: decreet leersteun, rol van de leerkracht binnen het zorgcontinuüm , ambtsgeheim, ….
o Begeleidingsgesprek: taal der acceptatie, dramadriehoek, begeleiden als beïnvloedingsgebeuren, …

Blik op het leerproces
o Ondersteuningsmaatregelen op maat van de leerling

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00