Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werken met leerlingen37983/3041/2324/1/75
Studiegids

Werken met leerlingen

37983/3041/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Werken met leerlingen
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Werken met leerlingen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Laet Els, Hicketick Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is het eerste onderdeel van de leerlijn pedagogiek. In deze leerlijn focussen we op de omgang tussen leerkracht en leerling en op alles wat het leerproces beïnvloedt. In “werken met leerlingen” leer je kijken naar leerlingen vanuit verschillende perspectieven: de “bril” van de zelfdeterminatietheorie, de “bril” van de adolescentiefase en de “bril” van het gedrag. Daarnaast krijg je in dit opleidingsonderdeel een degelijke basiskennis mee over hoe mensen leren. We bespreken de meest gangbare leertheorieën, de executieve functies, hoe het geheugen werkt, welke leerstrategieën leerlingen kunnen inzetten en hoe we motivatie kunnen vasthouden of verhogen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

K: interactie: diversiteit hanteren
De student schat de excecutieve functies van leerlingen in
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
De student bepaalt een didactisch-pedagogische aanpak in een gesimuleerde context op basis van kennis over de werking van het geheugen
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student bepaalt een didactisch-pedagogische aanpak in een gesimuleerde context op basis van de motivatietheorie├źn
De student bepaalt een gepaste reactiewijze in een casus obv ontwikkelingspsychologische kenmerken van een adolescent
De student formuleert acties om in de omgang met leerlingen aan hun psychologische basisbehoeften te voldoen
De student formuleert een advies aan leerlingen bij het leren leren door gebruik te maken van diverse leerstrategie├źn in een gesimuleerde context
De student past zijn kennis over excecutieve functies toe in zijn pedagogisch-didactisch handelen binnen gesimuleerde context.

Leerinhoud

– Blik op de leerling:
o psychologische basisbehoeften
o leeftijdsfase adolescentie
o gedrag: uitlokkers en consequenties
– Blik op het leerproces:
o executieve functies
o geheugen en leerstrategieën
o motivatie
– Achtergrondinformatie: basis leerstrategieën

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00