Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leergemeenschap 237984/3041/2324/1/12
Studiegids

Leergemeenschap 2

37984/3041/2324/1/12
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Leergemeenschap 2
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leergemeenschap 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanderavert Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Korte omschrijving

In jouw leergemeenschap werk je aan je persoonlijke groei en jouw specifieke vakdidactiek. Je leert van en met elkaar. Je bouwt je eigen netwerk op met medestudenten uit jouw vakgebied uit de 3 campussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student reflecteert met collega's over zijn eigen professionele identiteit
De student reflecteert over de verwachtingen vanuit de werkplek / de stageschool
De student reflecteert over zichzelf als startklare leraar binnen de klas en de schoolbrede activiteiten
De student toetst de toepasbaarheid van de aangereikte handelingskaders aan de eigen klaspraktijk en formuleert hierbij kritische kanttekeningen
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
De student gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
De student licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
L: interactie: inspirerend coachen
De student inspireert collega's over nieuwe methodieken en inzichten
J: interactie: constructief samenwerken
De student bouwt binnen en buiten de leergemeenschap een netwerk op met vakcollega's
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student gaat kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
De student zet methodieken in om zijn veerkracht te vergroten
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student informeert zich over de actuele maatschappelijke thema's
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student reflecteert over de verschillende wijzen waarop in zijn vak gedifferentieerd gewerkt kan worden.

Leerinhoud

Je gaat kritisch om met feedback van studenten, lectoren en je mentor. Je licht toe hoe je tijdens je lesactiviteiten gericht aan je groeipunten werkt die je in de vorige fase van de leergemeenschap formuleerde. Je reflecteert met je collega’s/medestudent over je professionele identiteit en over de verschillende wijzen waarop je in jouw vak gedifferentieerd kan werken. Je reflecteert over de verwachtingen vanuit je werkplek/stageschool en over jezelf als startklare leraar. Je toetst de toepasbaarheid van de aangereikte handelingskaders aan je eigen klaspraktijk en formuleert hierbij kritische kanttekeningen. Je bouwt binnen en buiten de leergemeenschap je netwerk verder uit met vakcollega’s. Bovendien ga je gericht op zoek naar leerkansen om je eigen kennen en kunnen te verbreden of te verdiepen en je inspireert collega’s met deze nieuwe methodieken en inzichten. Je zet methodieken in om je eigen veerkracht te vergroten.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen213,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00