Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in mijn praktijkvak C38043/3041/2324/1/78
Studiegids

Leraar in mijn praktijkvak C

38043/3041/2324/1/78
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Leraar in mijn praktijkvak C
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Leraar in mijn praktijkvak C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Belder Imke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student ontwerpt een les waarin taalontwikkelende werkvormen zijn geĆÆntegreerd
I: interactie: de klas managen
De student maakt bij het uitwerken van zijn les weloverwogen keuzes m.b.t. klasorganisatie
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student ontwerpt een werkplan vertrekkende vanuit de analyse van een jaarplan / het leerplan / de eindtermen
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
De student ontwerpt de leerinhoud met oog voor de evoluties binnen zijn werkveld
De student analyseert een vakleerplan/ de vakeindtermen en onderzoekt welke transversale / vakdoordringende eindtermen relevant zijn voor de praktijkles / voor de arbeidsplaats van de leerlingen
De student ontwerpt een les waarbij leerinhouden aangeboden worden op basis van actuele betrouwbare bronnen
C: leerbevordering: talentgericht differentiƫren
De student zet (digitale) leermiddelen gericht in in zijn les
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
De student ontwerpt een gepaste evaluatiemethodiek gekoppeld aan specifieke doelen
De student reflecteert over de toepasbaarheid van verschillende evaluatiemethodieken voor zijn vak

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00