Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk schoolbrede stage37995/3041/2324/1/95
Studiegids

Praktijk schoolbrede stage

37995/3041/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  Keuzeoptie:
  • Stage
In andere opleidingen:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk schoolbrede stage
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk schoolbrede stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Je voert schoolbrede opdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student reflecteert bewust over de specificiteit van zijn stageplaats en de meerwaarde hiervan voor de eigen professionele identiteit
De student verruimt zijn visie op de taken van een leerkracht
J: interactie: constructief samenwerken
De student legt contact met gepaste partners op de stageplaats in functie van de leerresultaten en het welbevinden van de leerling
De student werkt mee aan de realisatie van een schoolbrede opdracht rekening houdend met de cultuur van de school
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student kan leraarsvaardigheden toepassen in een context die anders is dan het reguliere lesgeven

Leerinhoud

Je voert schoolbrede opdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
 • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage6,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00