Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken aan mensenrechten38052/3111/2324/1/88
Studiegids

Werken aan mensenrechten

38052/3111/2324/1/88
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Jonckheere Emilie
Andere co-titularis(sen): Sebrechts Leen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 20,00 uren

Volgtijdelijkheid

((eerder ingeschreven voor Sociologie voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Psychologie voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Identiteit van het sociaal werk - 1 EN eerder ingeschreven voor Professionele oriëntatie EN eerder ingeschreven voor De vaardige sociaal werker - 1 EN eerder ingeschreven voor Recht voor sociaal werk - 1 EN eerder ingeschreven voor Agogiek voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Labo: de sociale stad EN eerder ingeschreven voor Identiteit van het sociaal werk - 2 EN eerder ingeschreven voor Professionele ontwikkeling EN eerder ingeschreven voor De vaardige sociaal werker - 2 EN eerder ingeschreven voor Inleiding in de afstudeerrichtingen EN eerder ingeschreven voor Recht voor sociaal werk - 2 EN eerder ingeschreven voor Labo: de diverse stad)) OF eerder ingeschreven voor Stage 1.

Korte omschrijving

Sociaal werkers staan in de frontlinie van de samenleving, waar ze geconfronteerd worden met schendingen van mensenrechten. Als experten van het dagelijkse leven van mensen in een kwetsbare leefsituatie beschikken sociaal werkers over tal van mogelijkheden om mensonwaardige en onrechtvaardige situaties om te buigen en te werken aan de realisatie van mensenrechten. In het opleidingsonderdeel 'Werken aan mensenrechten' verdiep je je in het sociaal werk als mensenrechtenberoep. Je verkent een handelingskader dat je moet ondersteunen bij het werken aan mensenrechten 'van onderuit'.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR1_De bachelor sociaal werk handelt op basis van principes van mensenrechten, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, en met respect voor diversiteit.
Je toont inzicht in de tendensen die het sociaal werk als mensenrechtenpraktijk bedreigen en versterken.
Je toont inzicht in de samenhang tussen de verschillende bouwstenen van het mensenrechtenkader.
Je relateert systeemwereldgericht handelen aan de rol van sociaal werk.
Je relateert het leefwereldperspectief aan het mensenrechtenkader.
Je relateert participatief handelen aan het mensenrechtenkader.
Je relateert ontgrenzend handelen aan de rol van sociaal werk.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Sociaal werk als mensenrechtenberoepVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Didier Reynaert, Charlotte Kemmeren, Jeroen Knevel, Michiel Lochtenberg, Elke Plovie, Michel Tirions
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00