Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Politiserend werken38056/3111/2324/1/30
Studiegids

Politiserend werken

38056/3111/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

((eerder ingeschreven voor Sociologie voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Psychologie voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Identiteit van het sociaal werk - 1 EN eerder ingeschreven voor Professionele oriëntatie EN eerder ingeschreven voor De vaardige sociaal werker - 1 EN eerder ingeschreven voor Recht voor sociaal werk - 1 EN eerder ingeschreven voor Agogiek voor sociaal werk EN eerder ingeschreven voor Labo: de sociale stad EN eerder ingeschreven voor Identiteit van het sociaal werk - 2 EN eerder ingeschreven voor Professionele ontwikkeling EN eerder ingeschreven voor De vaardige sociaal werker - 2 EN eerder ingeschreven voor Inleiding in de afstudeerrichtingen EN eerder ingeschreven voor Recht voor sociaal werk - 2 EN eerder ingeschreven voor Labo: de diverse stad)) OF eerder ingeschreven voor Stage 1.

Korte omschrijving

In dit OLOD wordt de krachtlijn 'politiserend werken', een van de vijf krachtlijnen van sterk sociaal werk, grondig verkend. Politiserend werken gaat over alle interventies en praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten. Politiseren hangt sterk samen met de rol van mensenrechten in sociaal werk en sociaal werk als sociaal rechtvaardigheidsberoep. Je maakt kennis met verschillende visies op politiseren en hoe politisering vanuit die verschillende visies tot uiting kan komen in het beroep en werkveld. Je verkent denk-en handelingskaders die in belangrijke mate bijdragen aan politisering en je maakt kennis met actuele politiserende praktijken. Tot slot staan we stil bij belangrijke voorwaarden om tot politisering te komen en bekijken we consequenties voor wie aan het politiseren gaat.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR3_De bachelor sociaal werk versterkt de rechten en belangen van mensen door te werken aan structurele veranderingen vanuit een collectieve verantwoordelijkheid.
Je onderzoekt de structurele mechanismen en de achterliggende dominante denkpatronen die tot sociale onrechtvaardigheid leiden.
Je formuleert aanbevelingen voor een concrete sociaal werk praktijk in functie van het opnemen van hun politieke opdracht op micro-, meso- en macroniveau.
Je licht een concrete sociaal werk praktijk kritisch door vanuit de denk- en handelingskaders m.b.t. politiserend werken.
Je reflecteert over de mogelijkheden en grenzen bij het opnemen van je politiserende rol als beginnend sociaal werker.
Je evalueert een concrete sociaal werk praktijk vanuit de 'politiek' opdracht van het sociaal werk.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werkVerplicht€ 31,00
  • Auteur: Meerdere auteurs-Nele Vanderhulst (red.)
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.