Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webontwikkeling38228/3062/2324/1/13
Studiegids

Webontwikkeling

38228/3062/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Maes Sven, Nys Vincent, Similon Andie, Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Webtechnologie OF simultaan te volgen met Webtechnologie) OF (geslaagd of getolereerd voor Webtechnolgie_A EN geslaagd of getolereerd voor Webprogrammeren_A).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webontwikkeling behandelt het ontwikkelen van dynamische webapplicaties bestaande uit een front-end- en een back-endgedeelte.
Het olod Webontwikkeling bereidt voor op het ontwikkelen van geavanceerde (single-page) webapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student maakt HTML UI's op basis van wireframes/mock-ups.
De student ontwikkelt een Single-Page-webapplicatie.
De student ontwikkelt in teamverband de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
De student maakt een NoSQL-databank vertrekkend van een conceptueel model.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student installeert de nodige software en frameworks.
De student werkt met GIT.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student ontwikkelt volgens de coding conventions voor webapplicaties.
De student gebruikt de geschikte testtools.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student test de front-end en de back-end van een webapplicatie.
De student benoemt het verschil tussen cookies, sessions en tokens.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
De student verbetert de front-end en de back-end van een webapplicatie.

Leerinhoud

Basis van programmeren in TypeScript:

 • Wat is TypeScript
 • Strongly typed variables
 • Typed Methodes
 • Interfacing

Werken met API's in TypeScript:

 • Data uit API m.b.v. TS ophalen
 • Uitlezen van data uit API in webapplicatie

Uitgebreide kennis van JS/TS-frameworks:

 • Gebruik maken van Node.js
 • Een webserver opzetten in Express.js
 • Gebruik maken van een template engine (e.js) in Express.js
 • Routes gebruiken
 • Middleware implementeren

Uitgebreide kennis van dataopslag en -beheer in JS/TS:

 • Geavanceerde web-API's gebruiken
 • Zelf een MongoDB opzetten
 • Een MongoDB koppelen aan een eigen webapplicatie

Basiskennis en -principes van secure coding (OWASP):

 • Best practices van secure coding in een reële programmeeropdracht
 • Encryptie, hashing
 • Cookies, sessions, tokens
 • HTTPS, SSL
 • Misuse/abuse cases

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)186,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.