Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webtechnologie36802/3062/2324/1/29
Studiegids

Webtechnologie

36802/3062/2324/1/29
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lettany Barbara, Maes Sven, Nys Vincent, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webtechnologie behandelt het creëren van interactieve en grafische websites met behulp van HTML, CSS en JavaScript.
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student creëert een interactieve en grafische website.
De student gebruikt HTML, CSS en JavaScript om een wireframe/mock-up om te zetten in een website.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student verklaart de werking van clientside scripts.
De student ontwikkelt clientside scripts.
De student realiseert een website in HTML, CSS en JavaScript op basis van een gegeven ontwerp.
De student maakt HTML UI's op basis van wireframes/mock-ups.
De student past HTML toe voor de constructie van een webpagina en hedendaagse webfunctionaliteiten.
De student voegt eenvoudige JavaScript-functionaliteiten toe aan een website. 
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven wireframe/mockup. 
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven ontwerp.
De student maakt gebruik van controlestructuren en andere technieken van gestructureerd programmeren (if, loops etc.) in functie van webapplicaties
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student host/structureert websites op een webserver.
De student gebruikt de juiste bestandsformaten voor beeld, video en audio voor gebruik op het web. 
De student gebruikt de basisprincipes van versiebeheer
De student kent de basisprincipes van versiebeheer
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML, CSS, JavaScript. 
De student hanteert op correcte wijze begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, typeconversie,… in functie van webapplicaties
De student respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules)
De student maakt gebruik van arrays en JavaScript objecten
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
De student documenteert de constructie van zijn/haar website op heldere wijze.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student maakt gebruik van bibliotheken.
De student test de functionaliteit van API's met tools zoals Postman, Swagger…
De student maakt gebruik van de hulpmiddelen voor foutopsporing in de browser
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student benoemt het verschil tussen de diverse manieren van CMS-webhosting.

Leerinhoud

Basis van het structureren van webpagina's in HTML:

 • De bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • Structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML-elementen
 • Lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • Koppelingen

Basis van het vormgeven van webpagina’s in CSS:

 • De opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • Gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors
 • Het boxmodel en de positionering van elementen

Diepgang bij het vormgeven van webpagina's in CSS:

 • Lay-outtechnieken: grid lay-out en flexbox
 • Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • Responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak
 • CSS3 custom properties, nesting

Basis van de werking van webpagina's:

 • Filestructuur op webserver
 • Bestandsformaten
 • Toegankelijkheid
 • UI/UX
 • Front-end testing

Basis van programmeren in JavaScript:

 • Wat is JavaScript
 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en identifiers
 • Expressies en statements
 • Methoden
 • Selectie- en iteratiestructuren

Uitgebreid programmeren in JavaScript:

 • DOM-manipulatie
 • EventListeners
 • ES6 array-functies
 • JS objecten
 • Promises
 • Callbacks
 • async/await

Basis van werken met API's:

 • Data uit API m.b.v. een GUI ophalen
 • Data uit API m.b.v. JS ophalen
 • JSON-formaat
 • POST/GET-commando's
 • Uitlezen van data uit API in website

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)186,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.