Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenkunst 138302/3027/2324/1/58
Studiegids

Tekenkunst 1

38302/3027/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hallet Tom
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Verzamelen en verbreden

In het eerste bachelorjaar maken de studenten kennis met de verschillende grafische technieken en verwerven inzicht in materiaal en compositie.

- Initiaties in verschillende grafische technieken (hoogdruk, diepdruk, zeefdruk, vlakdruk & tekenkunst)
- Kennismaking met de verschillende beeldelementen
- Onderzoek naar materiaal (schriftuur, contrast, dragers,...) en compositie via situering en verkenning.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
Je interpreteert een opdracht en zet deze naar je hand.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
Je maakt kennis met de beeldelementen lijn - vorm - contrast - kleur - compositie - ruimte - licht - perspectief - standpunt - toon - schaal - structuur – textuur.
Je hebt inzicht in vorm en ruimte.
Je legt verbanden tussen beelden en inhouden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
Je stelt je kritisch en beschouwend op.
Je beschrijft en bevraagt beelden en ervaringen.
Je reflecteert over artistiek werk en je deelt hierbij je mening.
Je stelt je onderzoekend op en je vergelijkt via experiment verschillende mogelijkheden en uitwerkingen met elkaar.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
Je presenteert en duidt het resultaat van je werkproces.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
Je stelt je open voor dialoog met (gast)docenten, medestudenten,...

Leerinhoud

In Tekenkunst 1 ligt de focus op materiaalkennis en tekenvaardigheden. Het analytisch waarnemen, experiment en de kennismaking met de verschillende beeldelementen staan hier centraal. Diverse methoden en technieken komen aan bod.

- Via initiaties en workshops leert de student verschillende materialen kennen. Diverse methoden en en technieken komen aan bod.
- De student maakt kennis met de verschillende beeldelementen: lijn, punt, vlak, compositie, kleur, structuur, textuur, tonaliteit, contrast, vorm, ruimte, licht, sfeer,…
- Verkennen van de omgeving en tekenen naar waarneming. Het kijken, observeren en het analytisch waarnemen worden gekoppeld aan het onderzoek naar een interpretatieve weergave.
- Via experiment leert de student de mogelijkheden van materiaal en techniek af te tasten.
- De student verkent de rijke verscheidenheid van het medium, van schets en droedel tot autonome tekening.
- De student start met het verzamelen van inspiratiebronnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Tekenmaterialen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.