Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Methodisch werken (8ECTS)36880/3057/2324/1/00
Studiegids

Methodisch werken (8ECTS)

36880/3057/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Methodisch werken (8ECTS)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Titularis: Geerdens Robrecht
Andere co-titularis(sen): Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 224,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Methodisch werken behandelt het cliëntgericht multimethodisch sociaalwerkmodel van De Mönnink. Hierbij is er aandacht voor de individuele methoden (rouw en verliesverwerking, traumaopvang, cognitie etc.), de systeemgerichte methoden (gezinsbegeleiding, bemiddeling, sociaal netwerk versterken etc.) en de structuurgerichte methoden. 
Het olod Methodisch werken bereidt voor op het methodisch handelen als maatschappelijk werker. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student past de structuurgerichte methoden toe op casusbeschrijvingen.
De student analyseert de structuurgerichte methoden in het werkveld.
De student licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de systeemgerichte methoden toe.
De student licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de structuurgerichte methoden toe.
09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student past de verschillende stappen van methodisch handelen toe op casusbeschrijvingen.
De student geeft de krachtbronnen en spanningsbronnen weer in een cliëntsituatie.
De student past de individuele methoden toe op casusbeschrijvingen.
De student analyseert de individuele methoden in het werkveld.
De student werkt een methode naar keuze grondig uit aan de hand van praktijkvoorbeelden.
De student licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de structuurgerichte methoden toe.
De student licht de verschillende stappen van methodisch handelen toe.
De student licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de individuele methoden toe.
04: stimuleert interactie: Stimuleert de cliënt en het cliëntsysteem tot interactie met de omgeving.
De student past de systeemgerichte methoden toe op casusbeschrijvingen.
De student analyseert de systeemgerichte methoden in het werkveld.
De student licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de systeemgerichte methoden toe.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student geeft de krachtbronnen en spanningsbronnen weer in een cliëntsituatie.
De student interpreteert hoe de cliënt betekenis geeft aan zijn probleemsituatie.

Leerinhoud

  • algemeen: methodisch werken (fasen, kenmerken, model van De Mönnink)
  • individuele methoden: non-directieve basismethode, cognitieve methode, lichaamsmethode, praktisch-materiële methode, traumaopvangmethode, ontladingsmethode, expressiemethode, ritueelmethode/verliesverwerking
  • systeemgerichte methoden: groepswerk, gezinsbegeleiding, sociaal netwerk, conflictbemiddeling, casemanagement
  • structuurgerichte methoden: preventie, signaleren, projectmatig werken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.
  • de Mönnink, H. (2016). De gereedschapskist van de sociaal werker. Handboek Multimethodisch Sociaal Werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (ISBN: 978-90-368-1249-8)

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)182,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen168,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00