Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychosociale gespreksvoering (6 ECTS)36844/3057/2324/1/37
Studiegids

Psychosociale gespreksvoering (6 ECTS)

36844/3057/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychosociale gespreksvoering (6 ECTS)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Delpire Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Mondelinge communicatie.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Psychosociale gespreksvoering behandelt de basishouding van de hulpverlener en het hulpverleningsproces, gesprekstechnieken en gespreksmodellen.

Het olod Psychosociale gespreksvoering bereidt voor op het professioneel begeleiden van cliënten aan de hand van hulpverlenende gesprekken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student maakt een onderscheid tussen persoonsgericht en omgevingsgericht handelen.
De student legt de fasen van het hulpverleningsproces uit.
De student maakt een onderscheid tussen directief en non-directief handelen.
De student legt het biopsychosociaal model uit.
06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student legt het gebruik van niet-selectieve luistervaardigheden uit.
De student legt het gebruik van verschillende gespreksvormen uit.
De student legt het gebruik van selectieve luistervaardigheden uit.
De student legt het gebruik van regulerende vaardigheden uit.
De student legt het gebruik van nuancerende vaardigheden uit.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
De student legt het gebruik van gespreksmodellen uit.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student legt het biopsychosociaal model uit als kader voor oorzaken van psychische problemen en stoornissen.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student analyseert zijn eigen professioneel functioneren als gespreksleider.
De student reflecteert over zijn professioneel functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces
01: grondhouding: Stelt de cliënt centraal, bevordert empowerment, emancipatie en sociale cohesie, uitgaande van de mensenrechten en met respect voor gelijkwaardigheid en diversiteit.
De student hanteert gesprekstechnieken (luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en nuancerende vaardigheden) tijdens de oefeningen in de leergroep.
De student legt de basishouding van emancipatorisch handelen uit.
De student analyseert zijn eigen professioneel functioneren als gespreksleider.

Leerinhoud

  • Biopsychosociaal model.
  • Grondhouding rond emancipatorisch handelen.
  • Fasen in hulpverlenende gespreksvoering van intake tot afsluiting.
  • Gesprekstechnieken: SOFTEN, actief luisteren, niet-selectieve, selectieve, regulerende, nuancerende, confronterende technieken.
  • Gespreksvormen: intakegesprek, slechtnieuwsgesprek, adviserend gesprek, motiverend gesprek, doorverwijsgesprek, probleemoplossend gesprek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)129,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00