Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Tekenkunst 238304/3027/2324/1/29
Studiegids

Tekenkunst 2

38304/3027/2324/1/29
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Gils Lou
Andere co-titularis(sen): Hallet Tom
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Selecteren en verdiepen

In het tweede bachelorjaar leggen de studenten zich toe op een intensieve verkenning van twee grafische media. Ze onderzoeken de complexere processen van de gekozen technieken en materialen. Daarbij hebben ze aandacht voor de relatie tussen materiaal en drager.

Vanuit dit materiaalonderzoek, worden de studenten begeleid in de opstart van een artistiek werkproces. Hoe kom je tot een beeldend onderzoek? Hoe vertaal je een schets naar een beeld? Centraal staan verbeelding, associatie en interpretatie. De studenten leren de eigen beelden lezen. Ze hebben aandacht voor compositie en beeldvorming. Ze ontwikkelen een inzicht in de communicatieve en expressieve kwaliteiten van een beeld.

- Het verdiepen in materiaal en techniek
- Inzicht in de relatie materiaal / techniek / vorm en communicatie / expressie / context
- Het selecteren en isoleren van beelden

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Tekenkunst 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
Je hebt inzicht in een artistiek proces, waarbij je beelden uit je schetsboek selecteert en deze keuzes kan duiden.
Je legt je eigen klemtonen en je ontwikkelt een blik en visie op de wereld rondom.
Je ontwikkelt een persoonlijk artistiek parcours.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
Je bent vertrouwd met de beeldelementen
Je maakt bewust gebruik van mediumspecifieke aspecten in.
Je verdiept je inzicht in vormelijke en inhoudelijke verbanden
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
Je stelt je kritisch en beschouwend op.
Je formuleert een vraagstelling.
Je reflecteert over artistiek werk en je deelt hierbij je mening.
Je stelt je onderzoekend op en je vergelijkt via experiment verschillende mogelijkheden en uitwerkingen met elkaar.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
Je presenteert en duidt het resultaat van je werkproces.
Je gaat op eigen initiatief en op regelmatige basis in dialoog over proces en werk.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
Je neemt actief deel aan dialoog met (gast)docenten, medestudenten,...

Leerinhoud

BA2 stimuleert kritische (zelf)reflectie en experiment. De student wordt hierin via individuele en groepsbesprekingen begeleid. Zo ontwikkelt de student een taal om een vraagstelling formuleren, keuzes te verwoorden en te communiceren. In Ba2 ontwikkelt de student een eigen invalshoek en verdiept zijn materiaalkennis.

- De student slaagt erin tot een tekenkundige expressie te komen
- De student is vertrouwd met de beeldelementen en kan textuur, structuur, tonaliteit en kleur bewust inzetten.
- Via experiment daagt de student de mogelijkheden van materiaal en techniek uit en ontwikkelt een eigen werkproces.
- De student stelt zich onderzoekend op en kan leren uit ervaringen. De student hanteert verschillende materialen en technieken en zet deze bewust in tijdens het maakproces.
- De student kan een vraagstelling formuleren.
- De student kan verbanden leggen.
- De student heeft zelf-organisatorische competenties en kan zijn werk autonoom realiseren en uit eigen ambitie regelmatig werken.
- De student neemt op actieve wijze deel aan de atelierwerking en werkt er constructief samen met medestudenten uit andere jaren.
- De student gaat op eigen initiatief en op regelmatige basis in dialoog over proces en werk.
- De student verkent de rijke verscheidenheid van het medium, van schets en droedel tot autonome tekening.
- De student start met het verzamelen van inspiratiebronnen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.