Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Digitale muziekproductie 138346/3028/2324/1/92
Studiegids

Digitale muziekproductie 1

38346/3028/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Youniss Ahamad

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
is bekend met "ableton learning music"
kan werken in ableton arrangement view en live view
kan audio en midi opnemen en arrangeren in ableton
kan audio en midi effecten gebruiken
werkt met field recordings

Leerinhoud

Je wordt ingeleid in digitale muziekproductie. Daartoe leer je werken met het programma Ableton Live. De Standardversie van het programma wordt je aangeboden door de school. Computers zijn er in het leslokaal. Voor het verder werken aan opdrachten thuis is wel een eigen laptop vereist. Investeren in een eigen microfoon is aangewezen. Je past de opgedane kennis toe in een eigen werkstuk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

- Permanente evaluatie op motivatie, technische vooruitgang en creativiteit.
- Een zelf gemaakt muziekstuk waaraan je werkt in de loop van de lessenrooster

Evaluatienormen:
- Wie slaagt gaat naar het volgende niveau.