Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Digitale muziekproductie 238347/3028/2324/1/29
Studiegids

Digitale muziekproductie 2

38347/3028/2324/1/29
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Digitale muziekproductie 1.

Korte omschrijving

Docent
Youniss Ahamad

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
integreert de verworvenheden uit digitale muziekproductie 1 in een aanzet tot eigen digitale productie
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
kan "Ableton Learning Synths" gebruiken
kan een eigen synthesizergeluid gebruiken en ontwerpen
begrijpt het verband tussen het frequentiespectrum en geluid en past het toe

Leerinhoud

Je diept je kennis van de digitale muziekproductie verder uit. Daartoe werk je met het programma Ableton Live. De Standardversie van het programma wordt je aangeboden door de school. Computers zijn er in het leslokaal. Voor het verder werken aan opdrachten thuis is wel een eigen laptop vereist. Investeren in een eigen microfoon is aangewezen. Je past de opgedane kennis toe in een eigen werkstuk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, dien je zo spoedig mogelijk een attest in via iBamaflex.
Opgelet: een aanwezigheidsattest is geen garantie op het slagen voor het opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Permanente evaluatie op motivatie, technische vooruitgang en creativiteit
- Een zelf gemaakt muziekstuk waaraan je werkt in de loop van de lessenrooster

Evaluatienormen:
- Wie slaagt gaat naar het volgende niveau.