Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Language-based art38354/3027/2324/1/80
Studiegids

Language-based art

38354/3027/2324/1/80
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze (MO + GO)
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
  • Elective courses (MO + GO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: di Serego Alighieri Andrea
Andere co-titularis(sen): Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 36,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De studenten zijn in staat om hun eigen artistieke project te bedenken, te organiseren en te realiseren op een gedisciplineerde, systematische en autonome manier.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De leerlingen zijn in staat om een consistent en origineel geschreven werkstuk af te leveren.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De studenten ontwikkelen kennis van en inzicht in de sociale, culturele, artistieke, historische en internationale context van schrijfpraktijken en -discoursen.
De student is in staat evoluties binnen het vakgebied te volgen en te interpreteren, en kan zichzelf positioneren binnen een artistiek en intellectueel kader.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De studenten verwerven inzicht in vroegere en huidige discoursen over tekst en schrijven in de kunstwereld en daarbuiten, evenals een reeks technische en theoretische vaardigheden om hun geschriften effectief te kunnen communiceren en presenteren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen10,00 uren