Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Groeiportfolio V + VI38397/3035/2324/1/31
Studiegids

Groeiportfolio V + VI

38397/3035/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beine Ann, Hancké Tom, Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Analyseert eigen beperkende overtuigingen m.b.t. zelfgestuurd leren om ze bij te sturen, die van tel zijn bij de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Kan waarderen wat verworven is en benoemen waar groeikansen liggen, zonder het competentie-gevoel te schaden, voor de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Destilleert belangrijke aandachtspunten uit feedback en integreert deze in het eigen handelen, uit de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Formuleert voor zichzelf leerdoelen, binnen en buiten het interessegebied, die uitdagend, haalbaar en motiverend zijn, voor de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Hanteert een growth - mindset t.o.v. het eigen leren en het leren van anderen, in de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Neemt in het kader van maatschappelijke dienstverlening taken en rollen op en zet daarbij zijn expertise en persoonlijke talenten in met goesting, betrokkenheid en engagement, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, in de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, van de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Attitude: moed
Creëert voor zichzelf de ruimte om te experimenteren met de aangereikte inhoud en beoogde competenties in de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma
Verlaat zijn comfortzone om hindernissen binnen keuze-en ontwikkelingsprocessen en de persoonlijke groei te overwinnen, in de opgenomen OLODS in het inschrijvingsprogramma

Leerinhoud

Met gerichte opdrachten stuur je je professionele ontwikkeling mee aan. In dit opleidingsonderdeel ga je zelf actief op zoek naar je eigen leerkansen om zo je eigen kennen en kunnen te verbreden/te verdiepen en kan je effectief van aan de slag gaan met je te volgen professionaliseringskansen. In je portfolio reflecteer je kritisch over op welke manier het bijscholingstraject een meerwaarde is voor je eigen onderwijspraktijk. Je toont aan dat je de leerkansen kan plannen en indien nodig kan bijsturen. Tevens omschrijf je jouw inhoudelijke groei vertrekkende vanuit je persoonlijke beginsituatie gekoppeld aan de ontvangen feedback.

Hiervoor leg je (1) een portfolio aan. Daarnaast zal je trajectcoach je uitnodigen voor (2) intervisiemomenten om je leertraject en je professioneel ontwikkelingsplan (POP) in kaart te brengen. Tenslotte zal je je engagement actief kunnen inzetten voor activiteiten in het kader van (3) maatschappelijke dienstverlening.

Tijdens de eerste les gaan we uitgebreid in op de drie pijlers van dit olod; je portfolio, maatschappelijke dienstverlening en intervisie. Mis deze les niet!

Studiematerialen (lijst)

digitapccursus GroeiportfolioVerplicht
Studiewijzer groeiportfolioVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00