Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel V + VI Zorg38399/3035/2324/1/02
Studiegids

Afstudeerprofiel V + VI Zorg

38399/3035/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel V + VI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Afstudeerprofiel III + IV Zorg OF simultaan te volgen met Afstudeerprofiel III + IV Zorg OF eerder ingeschreven voor Anders leren 4 OF simultaan te volgen met Anders leren 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Is vertrouwd met en kan in overleg gaan met actoren en organisaties in en rond het werkveld, m.b.t het afstudeerprofiel
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Handelt met inzicht in de achterliggende theorie├źn en concepten die gangbaar zijn m.b.t. het afstudeerprofiel
Handelt met enige ervaring en vaardigheid in de rol die verbonden is aan het afstudeerprofiel
Handelt met gebruik van tools en basismethodieken die horen bij de rol en verbonden is aan het afstudeerprofiel

Leerinhoud

Afstudeerprofiel Zorg

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op alle aspecten van zorg binnen en soms buiten het onderwijs. Diversiteit, UDL, inclusief onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB-werking, kansarmoede, spijbelen, decreet leersteun,… zijn onderwerpen die centraal staan om de 'zorg' in het onderwijs in Vlaanderen te kunnen plaatsen.

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00