Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel V + VI Eventorganisatie38401/3035/2324/1/70
Studiegids

Afstudeerprofiel V + VI Eventorganisatie

38401/3035/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel V + VI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Smout Stef, Van Puymbroeck Linda, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Is vertrouwd met en kan in overleg gaan met actoren en organisaties in en rond het werkveld, m.b.t het afstudeerprofiel
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Handelt met inzicht in de achterliggende theorieën en concepten die gangbaar zijn m.b.t. het afstudeerprofiel
Handelt met enige ervaring en vaardigheid in de rol die verbonden is aan het afstudeerprofiel
Handelt met gebruik van tools en basismethodieken die horen bij de rol en verbonden is aan het afstudeerprofiel

Leerinhoud

In het vak afstudeerprofiel III + IV leert de student een klein event organiseren. In dit opleidingsonderdeel organiseert de student een middelgroot tot groot event.

Vanuit theoretische kaders betreffende eventorganisatie een event organiseren;

- Startfase:

- doelstellingen formuleren
- brainstormen met de projectgroep
- grote lijnen van het project vastleggen
- succescriteria bepalen

- Planningsfase:

- werkplan opmaken
- financiën regelen
- contracten afsluiten en afspraken vastleggen
- vrijwilligers en medewerkers zoeken (en opleiden)
- opstellen van een draaiboek

- Uitvoeringsfase:

- uitvoering van het evenement
- oplossen van voorzien problemen
- opruimen

- evaluatiefase:

- bedanken medewerkers
- evaluatie evenement met alle betrokkenen

Studiematerialen (lijst)

Materiaal inherent aan het afstudeerprofiel eventVerplicht€ 70,00
StudiewijzerVerplicht
Eventplanner: de standaard voor het organiseren van evenementenVerplicht
  • Auteur: Kevin Van der Straeten
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00evaluatie op basis van theoretische voorbereiding (draaiboek), uitvoering en evaluatie en samenwerking event.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00evaluatie op basis van theoretische voorbereiding (draaiboek), uitvoering en evaluatie en samenwerking event.