Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel V + VI Kennismaking met één extra onderwijsvak!38402/3035/2324/1/07
Studiegids

Afstudeerprofiel V + VI Kennismaking met één extra onderwijsvak!

38402/3035/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Afstudeerprofiel V + VI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • AA vakinhoud I.2 Thema 2 Duurzaam gebruik van energiebronnen, Thema 3 Bevolkingsvraagstukken (3 studiepunten)
 • BI vakinhoud I.3 NW Kracht en energie (3 studiepunten)
 • EC vakinhoud I.2 Boekhouden - basis (3 studiepunten)
 • EN vakinhoud I.3 Taalbeschouwing (3 studiepunten)
 • FR vakinhoud I.3 Taalbeschouwing (3 studiepunten)
 • GE vakinhoud I.2 Griekse wereld (3 studiepunten)
 • GEZ vakinhoud I.2 Personenzorg (3 studiepunten)
 • IG vakinhoud I.2 Inleiding tot de geloofsleer (3 studiepunten)
 • MO vakinhoud I.2 Creatie en lifestyle (3 studiepunten)
 • MU vakinhoud I.2 Algemene muzikale vorming (3 studiepunten)
 • NCZ vakinhoud I.2 Vrijzinnig humanisme (3 studiepunten)
 • NE vakinhoud I.3 Taalbeschouwing (3 studiepunten)
 • PAV vakinhoud I.2 Ontwikkeling (3 studiepunten)
 • TE vakinhoud I.2 Grondstoffen en materialen (3 studiepunten)
 • WI vakinhoud I.3 Getallenleer (3 studiepunten)
Co-titularis(sen): Adam Natacha, Alders Elisabeth, Caelen Deeviet, Colman Vicky, De Meyer Danny, De Pooter JP, De Witte Nele, El Meziani Mourad, Gadeyne Judith, Hargreaves Stephen, Meskens Ad, Saey Mark, Schraeyen Sofie, Seghers Annemie, Smout Stef, Steeman Greet, Vermeiren Kristel, Vollebregt Joos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Toetsing (tekst)

de ECTS-fiche en daarmee de toetsing van het met de gekozen optie overeenstemmende olod is hier van kracht.