Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BE/EC Vakinhoud V.1 bedrijfseconomie deel 239032/3035/2324/1/87
Studiegids

BE/EC Vakinhoud V.1 bedrijfseconomie deel 2

39032/3035/2324/1/87
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
    • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Boekhouden - basis en Boekhouden - resultaten gingen aan deze cursus vooraf. We werkten met de voornaamste balansrekeningen en bestudeerden grondig de resultaten en het afsluiten van het boekjaar. In Boekhouden - analyse en uitdieping berekenden en interpreteerden we een aantal kengetallen en analyseerden we de boekhouding horizontaal en verticaal. Vervolgens gingen we dieper in op een aantal actief- en passiefrekeningen.

In Bedrijfseconomie 1 berekenen we de verschillende kostprijzen, nemen investeringsbeslissingen en budgetteren de balans en resultaten.

In Bedrijfseconomie 2 stellen we een ondernemingsplan op en berekenen we de verkoopprijs.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Benadert informatie op een kritisch-constructieve wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
handelt vanuit een onderzoekende houding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Ondernemingsplan: omschrijving, opdrachtverklaring, waardencharter, SWOT-analyse, boekhouding, financiële analyse, ondernemingsvormen, organisatie, personeelsbeleid.
2 Verkoopprijs: concurrentiegericht, kostengericht, vraaggericht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Bedrijfseconomie 2Verplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijk (90')
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00schriftelijke opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00schriftelijke opdracht - niet verplicht als cijfer van dit deel van de eerste examenperiode voldoende was, dan kan dit cijfer worden overgedragen