Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs34379/3151/2324/1/56
Studiegids

Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs

34379/3151/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Interprofessioneel samenwerken
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Vrije opleiding Hogeschool
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van den Bergh Els
Andere co-titularis(sen): Lenaerts Reinhilde, Pycke Lies, Tops Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Eindcompetenties (lijst)

Student ontwikkelt in samenwerking met het interprofessioneel team een plan van aanpak voor het volledige handelingstraject waarbij de leerling/cliënt centraal staat en houdt hierbij rekening met het diversiteitsdenken.
De student draagt zorg voor een kwaliteitsvolle interprofessionele communicatie in kader van het volledige handelingstraject waarbij de leerling/cliënt centraal staat.
De student werkt zelfstandig samen met andere disciplines.
Student brengt op een professionele manier eigen kennis en kunde over aan andere disciplines.
De student toont een professionele basishouding om te werken in een interprofessioneel team binnen het onderwijs.
De student reflecteert over het eigen handelen en dat van de groepsleden volgens het belbin model.

Leerinhoud

1. Kennismaken met interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs en verschillende professies.
2. Interprofessionele dialoog: Zorgcontinuüm en handelingsgericht werken.
3. Ethische reflectie; Stem van ouders, cliënten/leerlingen
4. Feedback geven in interprofessioneel team.
5. Teamwerking, het functioneren van het team evalueren en hierover reflecteren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

De studenten stellen een portfolio samen volgens de richtlijnen van het draaiboek.