Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel III + IV Actief burgerschap in de diverse samenleving38460/3035/2324/1/39
Studiegids

Afstudeerprofiel III + IV Actief burgerschap in de diverse samenleving

38460/3035/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel III + IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Colman Vicky, Willems Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De diversificatie van de maatschappij waarin we leven weerspiegelt verschillende uitdagingen voor onze hogeschool. Naarmate het socialisatieproces polycentrisch wordt, ontstaan er problemen bij het beheer van diversiteit in al haar facetten. Pluralisme immers vertegenwoordigt niet alleen een kenmerk van elk sociaal systeem vanwege zijn complexiteit, maar ook een principe van een democratische combinatie tussen diversiteiten. Het is dan ook aangeraden om pluraliteit op alle niveaus te ondersteunen om elke vorm van monisme te overwinnen. Uiteraard kan een veelvoud van cognitiekaders en waardensets enkel en alleen naast elkaar bestaan in een unitair sociaal kader als ze consistent worden geëmpowerd met burgerschapscompetenties van de democratische samenleving en rechtstaat (openheid, erkenning van rechten, rechtvaardigheid en tolerantie, gezag van staatsregulering, ...). Echter, de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties gebeurt ad hoc, en niet gestructureerd. Bovendien zijn we niet overtuigd dat deze bij alle studenten ontwikkeld worden. Hiervoor ontwikkelen we een hogeschoolbreed olod "Actief burgerschap in de diverse samenleving" dat de ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij studenten bevordert. Dit traject wordt ingezet in alle opleidingen. De student die het traject succesvol doorloopt neemt als professional een actief geëngageerde en kritische rol op in de maatschappij.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
is zich bewust van de eigen waardensets en cognitiekaders en gaat hierover in dialoog met wil tot verbinding
legt de nadruk op gemeenschappelijkheden  om met elkaar in gesprek te gaan
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
toont interesse in de medestudent en beschikt over de vaardigheden om kennis te vergaren over andere tradities zonder de eigenheid ervan onrecht aan te doen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
handelt mediawijs door met een kritische blik informatie te verzamelen over actuele thema’s en om een eigen standpunt te vormen over maatschappelijke thema’s
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
heeft een onderzoekende, open en inclusieve basishouding ongeacht de werkcontext
benadert maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven

Leerinhoud

De doelstellingen van dit OLOD richten zich voornamelijk op burgerschapscompetenties voor alle studenten. De doelstellingen zijn:
- Studenten hebben een onderzoekende, open en inclusieve basishouding ongeacht hun werkcontext (cfr. duurzaam handelen);
- Studenten zijn mediawijs en kunnen zich met een kritische blik informeren over actuele thema’s om een eigen standpunt te vormen over maatschappelijke thema’s (cfr. kritisch en systeemdenken);
- Studenten tonen interesse in de medestudent en beschikken over de vaardigheden om kennis te vergaren over andere tradities zonder de eigenheid ervan onrecht aan te doen (cfr. verbindend samenwerken);
- Studenten zijn bewust van de eigen waardensets en cognitiekaders en gaan hierover in dialoog met wil tot verbinding (cfr. jezelf kennen, verbindend samenwerken);
- Studenten kunnen maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen en begrijpen;
- Studenten kunnen de nadruk op gemeenschappelijkheden leggen om met elkaar in gesprek te gaan (cfr. verbindend samenwerken);
- Studenten kunnen indien nodig hun basishouding bijsturen op basis van reflecties en praktijkervaringen;
- Studenten zijn in staat om over hun professionele identiteit op een kritische wijze te reflecteren (cfr. jezelf kennen, kritisch en systeemdenken);
- Studenten gaan in dialoog en ontmoeting met respect en wil tot verbinding (cfr. verbindend samenwerken);
- Studenten omarmen de liberale rechtsstaat en de meerwaarde van diversiteit in een seculiere samenleving.
Attitudes:
- Verbindend samenwerken;
- Duurzaam handelen;
- Dialogische basishouding;
- Kritische ingesteldheid;
- Open en maatschappelijk geëngageerd;
- Correct taalgebruik en open communicatie.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus. Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus. Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.