Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel III + IV Kennismaking met één extra onderwijsvak!38461/3035/2324/1/73
Studiegids

Afstudeerprofiel III + IV Kennismaking met één extra onderwijsvak!

38461/3035/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Afstudeerprofiel III + IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • AA vakinhoud I.1 Thema 1 De actieve aarde (3 studiepunten)
 • BI vakinhoud I.2 NW Materie en interactie (3 studiepunten)
 • EC vakinhoud I.1 Handel (3 studiepunten)
 • EN vakinhoud I.2 Schriftelijke vaardigheden (3 studiepunten)
 • FR vakinhoud I.2 Schriftelijke vaardigheden (3 studiepunten)
 • GE vakinhoud I.1 Prehistorie en ONO (3 studiepunten)
 • GEZ vakinhoud I.1 Voedingsleer (3 studiepunten)
 • IG vakinhoud I.1 Het leven van Mohamed (3 studiepunten)
 • MO vakinhoud I.1 Vormgeving (3 studiepunten)
 • MU vakinhoud I.1 Musiceren (3 studiepunten)
 • NCZ vakinhoud I.1 Niet Confessionele Zedenleer (3 studiepunten)
 • NE vakinhoud I.2 Schriftelijke vaardigheden (3 studiepunten)
 • PAV vakinhoud I.1 Belgische geschiedenis (3 studiepunten)
 • TE vakinhoud I.1 Proeven van techniek (3 studiepunten)
 • WI vakinhoud I.2 Logica (3 studiepunten)
Co-titularis(sen): Adam Natacha, Alders Elisabeth, Caelen Deeviet, Christiaens Maja, Colman Vicky, De Pooter JP, De Witte Nele, El Meziani Mourad, Gadeyne Judith, Hargreaves Stephen, Heyrman Rita, Meskens Ad, Saey Mark, Schraeyen Sofie, Seghers Annemie, Smout Stef, Steeman Greet, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Leerinhoud

De ECTS-fiche en daarmee de toetsing van het met de gekozen optie overeenstemmende olod is hier van kracht.

Toetsing (tekst)

de ECTS-fiche en daarmee de toetsing van het met de gekozen optie overeenstemmende olod is hier van kracht.