Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Kies je internationaal project VI38484/3035/2324/1/79
Studiegids

Kies je internationaal project VI

38484/3035/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor AA Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EC Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BI Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EN Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor FR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor IG Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GEZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor LO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MU Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NCZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PAV Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PKV muziek Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor TE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor WI Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde.

Korte omschrijving

Dit OLOD zet in op differentiatie om zo te gemoed te komen aan de leerbehoeften van de student.
Om de doelstellingen te bereiken wordt er gedifferentieerd op vlak van werkvormen en evaluatie.
Deze differentiatie wordt uitgeschreven in twee routes: de standaardroute en de pioniersroute. Verdere uitdieping van deze routes kan je nalezen in de studiewijzer. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
In interculturele situaties bouwt de student een werkrelatie op met collega's, cliënten en andere stakeholders en draagt bij aan een sfeer van vertrouwen.
Interactie: diversiteit hanteren
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en verkent gedragsalternatieven.
De student gaat op constructieve wijze om met de moeilijkheden die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan.? 
Interactie: taal ontwikkelen
De student kan een langer betoog en lezingen in minstens één andere taal dan zijn moedertaal en gerelateerd aan zijn studiegebied geven, en kan er de belangrijkste gedachtegangen van weergeven.
De student begrijpt een langer betoog en lezingen, gesproken in minstens één andere taal dan zijn moedertaal en gerelateerd aan zijn studiegebied, en kan er de belangrijkste gedachtegangen van weergeven.? 
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student luistert naar de visie en de deskundigheid van de ander en aanvaardt tevens de relativiteit van de eigen visie en ideeën.?
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student bedenkt innovatieve oplossingen voor problemen die zich tijdens het internationaal project stellen.?
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
In stressvolle werkgerelateerde situaties heeft de student voldoende draagkracht en copingsvaardigheden om ofwel zijn professioneel handelen te handhaven ofwel gepaste ondersteuning te zoeken.?

Leerinhoud

Het verwerven van interculturele/internationale competenties staat in dit opleidingsonderdeel voorop. 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Het standaardroute omvat 4 contactmomenten van 2 uur aangevuld met een inleefreis van 38 u.
  Het pioniersroute omvat 5 contactmomenten van 2 uur aangevuld met een internationale uitwisseling die in tijd kan variëren en waarvoor de ondergrens in de studiewijzer omschreven staat. Deze studielast rekenen we mee in de werktijd buiten de contacturen.
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De minimale kost bedraagt € 150 per student.
  De kostprijs voor dit OLOD hangt echter af van het gekozen traject en bijkomend bestemming. De opleiding zal telkens een schatting opstellen per aangeboden bestemming en daarbij omschrijven wat is inbegrepen in deze prijs.
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren
 • Omschrijving: Bij het standaardtraject is er 35 u studielast buiten de contacturen te voorzien. De inleefreis zelf wordt begroot als werkcollege.
  Bij het pionierstraject is er 65 u studielast buiten de contacturen voorzien. Deze studielast omvat echter een internationale ervaring waarvan de duur kan variëren. De ondergrens wordt omschreven in de studiewijzer.
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00In dit OLOD kiest de student voor een via de studiewijzer opgegeven datum, voor de standaardroute of de pioniersroute en de daarbij horende invulling van de projectopdracht.
Bij de standaardroute zal de begeleidende lector de projectopdracht opgeven en evalueren volgens de vooropgestelde criteria.
Bij de pioniersroute zal de student met begeleiding van de lector een projectopdracht formuleren. Deze zal nadien geëvalueerd worden via peer- en zelfevaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00In dit OLOD kiest de student, voor een via de studiewijzer opgegeven datum, voor de standaardroute of de pioniersroute en de daarbij horende invulling van de projectopdracht.
Bij de standaardroute zal de begeleidende lector de projectopdracht opgeven en evalueren volgens de vooropgestelde criteria.
Bij de pioniersroute zal de student met begeleiding van de lector een projectopdracht formuleren. Deze zal nadien geëvalueerd worden via peer- en zelfevaluatie.