Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Designlab V WELT38482/3035/2324/1/11
Studiegids

Designlab V WELT

38482/3035/2324/1/11
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit designlab verwerf je de basiskennis burgerschap voor iedere leerkracht en zet je die ook in bij de voorbereiding van een interdisciplnair en probleemgericht WELT project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stemt de rol die hij in een team opneemt af op het te doorlopen proces en het verwachte product, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Integreert kritische reflectie over relevante maatschappelijke thema's in zijn onderwijspraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
legt vanuit een (zelfgekozen) probleemstelling verbanden tussen leercontexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
herkent vanuit zijn toekomstige professionele rol actuele thema’s en ontwikkelingen binnen het culturele domein en benadert ze kritisch.
Raadpleegt, interpreteert en integreert een verscheidenheid aan betrouwbare bronnen of relevant wetenschappelijk onderzoek, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Neemt actief deel aan het ontwerpen, uitwerken en plannen van vernieuwende ideeën binnen een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit designlab verwerf je de basiskennis en vaardigheden om van multidisciplinare projectwerking met thematisch clusteren (MUZEE) over te gaan naar het voorbereiden van interdisciplinaire probleemgerichte burgerschapsprojecten (WELT) die het team teachen vereenvoudigen, en zowel het integrale leren als de competenties burgerschap versterken. Verschillende projecten worden op vraag en maat van een school gemaakt en zijn een uithangbord van onze opleiding EBA SO in het werkveld. Je krijgt een functioneel pakket just in time theorie over de nood aan meer burgerschapcompetentie in het Vlaamse onderwijs en de basiskennis burgerschap voor iedere leerkracht. Na een korte kennistest wordt op basis van een aangereikt of zelfgemaakt concept het project in enkele weken voorbereid volgens de WELT methodiek.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
  • Auteur: Lector
StudiewijzerVerplicht
WELT Center www.weltcenter.orgVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Opmaak coherentietekst
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Opmaak lesvoorbereiding en/of standaardonderdeel