Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mindset & Skills Studio I34648/3103/2324/1/32
Studiegids

Mindset & Skills Studio I

34648/3103/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): De Bie Marijke, Delafortry Lina, De Vuyst Marijke, Gombeer Wim, Van Camp Serge, Van Hecke Bavo, Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wie ben jij, waarom kies jij voor de opleiding GDM en welke labs passen bij jouw talenten en ambities? Dit jaar valt er voor jou heel wat te ontdekken!

Vanuit het olod Mindset & Skills Studio I zorgen we aan de hand van hoor- en werkcolleges dat je de Mediabasics mee hebt. Samen met de lectoren sta je stil bij de skills die eigen zijn aan elk lab en ga je op zoek naar wat jou inspireert en motiveert zodat je een passende labkeuze kan maken.

Je krijgt de kans om zelfstandig en op je eigen tempo aan je GDM skills te sleutelen; een stevige basistaalvaardigheid Nederlands vinden we een cruciale start maar daarnaast kies jij zelf activiteiten die je horizon verbreden (lezing, museum, ondersteunende aciviteiten van AP) 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je past de verschillende basisprincipes van vormgeving correct toe in eenvoudige oefeningen.
Je hanteert de tools m.b.t.ontwerpdenken aangereikt in de cursus bij het oplossen van een (communicatie)vraagstuk.
Professionaliseren
Je motiveert je keuze voor de opleiding GDM en voor de specifieke labs waarin jij jezelf ziet doorgroeien vanuit de kennis die je opdoet gedurende het academiejaar.
Je stuurt de ontwikkeling van je basis GDM-skills zelfstandig aan en neemt de verantwoordelijkheid over je studievoortgang.
Communiceren
Je toont je basistaalvaardigheid Nederlands aan a.d.h.v. toetsen en oefeningen in AP-Vaardig.
Samenwerken
Je neemt je verantwoordelijkheden op binnen het team.

Leerinhoud

Semester 1

 • Lessenreeks Wim Gombeer - Mediabasics: leren kijken als ontwerper - 10 lessen met telkens een introductie gevolgd door een praktische oefening.
 • GDMLive - Herfsteditie - in lesweek 7 staan er tal van verbindende en inspirerende activiteiten op en rond de campus op de planning.
 • Persoonlijke ontwikkeling & reflectie:
  • Reflectiemomenten bij het opstarten en afronden van elk van de vier labs - de labtrekkers verduidelijken de kern van hun lab zodat jij alle informatie in handen hebt om een passende labkeuze te maken in semester 2.
  • Taalcoaching Nederlands (Lien Goedemé) - op basis van je startniveau Nederlands (bepaald o.b.v. de AP-brede screeningstool), ga je aan de slag met het zelfstudiemateriaal en de coachings om je taalvaardigheid op hogeschoolniveau te brengen.

Semester 2

 • Workshopreeks Lies De Clerck & Esthel Van der Meulen - Mediabasics: leren denken als ontwerper - 4 workshops waarbij je gedurende een halve dag in groep de kans krijgt een echte ontwerpmindset te ontwikkelen je ontwerpskills verder in te oefenen.
 • GDMLive - Lente-editie - in lesweek 11 staan er tal van verbindende en inspirerende activiteiten op en rond de campus op de planning.
 • Persoonlijke ontwikkeling & reflectie - je onderneemt zelfstandig activiteiten die jouw persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren zoals het volgen van een lezing volgen, een museum bezoeken en gebruik maken van het ondersteunend aanbod van AP (student.ap.be)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen46,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen164,00 uren
 • Opmerking: Inclusief taalcoaching indien van toepassing

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Deelexamen on campus in de examenperiode van januari 2024. Behaalde deelcijfer van de eerste examenkans wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans bij een score van 10/20 of meer.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Verdeeld over professionele ontwikkeling en reflectie + GDM Live. Behaalde deelcijfer van de eerste examenkans wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans bij een score van 10/20 of meer. Raadpleeg de studiewijzer voor meer detail.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Deelexamen geƫvalueerd tijdens de workshops van semester 2. O.w.v. het groepswerk is de organisatie van een tweede examenkans onmogelijk.

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.