Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mindset & Skills Studio II35139/3103/2324/1/42
Studiegids

Mindset & Skills Studio II

35139/3103/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Bie Marijke
Andere co-titularis(sen): Debeuf Ann, De Clerck Lies, Goedemé Lien, Gombeer Wim, Listhaeghe Erwin, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de tweede trajectschijf van je opleiding GDM gaan we aan de slag om jouw blik op 'ontwerpen' verder te verruimen. Verschillende lectoren zullen je onderdompelen in hun verhaal en je stimuleren in het onderzoeken van de context rond bestaande, toekomstige en historische media.

Laat je inspireren tijdens GDMLive en ga ten slotte zelf op zoek naar de mindset waarmee jij als ontwerper in de wereld staat en de skills die jij concreet te bieden hebt. Op die manier wordt het ook stilaan duidelijk welke stageplaats voor jou volgend academiejaar is weggelegd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je maakt je een aantal kernbegrippen, mediatheorieën en stromingen uit de ontwerpgeschiedenis eigen.
Je beheerst de basiselementen van beeldtaal.
Professionaliseren
Je brengt je visie/analyse/boodschap op een gepaste, overtuigende, heldere en correcte manier.
Je stuurt de ontwikkeling van je basis GDM-skills zelfstandig aan en neemt de verantwoordelijkheid over je studievoortgang.
Je beschikt over voldoende eco-geletterdheid om in elke stap van je ontwerpproces verantwoorde keuzes te kunnen maken op vlak van duurzaamheid. 
Je geeft en ontvangt peerfeedback die jou in staat stelt om je opdrachten te verbeteren.
Communiceren
Je schrijft vlot, correct en goed gestructureerd Nederlands waarbij de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je levert presentatiemateriaal op dat past bij het medium, de boodschap en de doelgroep.

Leerinhoud

Semester 3

 • Lessenreeks Ann Debeuf - Mediacontext: duurzaam ontwerpen - 6 lessen lesweek 1 t.e.m. 6
 • Lessenreeks Andreas Peeters - Mediacontext: kunstgeschiedenis & reflectie op hedendaagse media - 6 lessen lesweek 8 t.e.m. 13
 • GDMLive - Herfsteditie - in lesweek 7 staan er in de plaats van de lessen tal van verbindende en inspirerende activiteiten op en rond de campus op de planning.

Semester 4

 • Lessenreeks Wim Gombeer - Mediacontext: beeldtaal, beeldgeletterdheid, beeldwijs - 6 lessen lesweek 2 t.e.m. 7
 • Persoonlijke & professionele ontwikkeling door Marijke De Bie, Lien Goedemé en Saskia Yperzeele: professioneel c.v., creatief portfolio, hoe benader ik een (stage)bedrijf? - 3 lessen afgewisseld met coachings in kleine groep (op inschrijving) tussen lesweek 1 en 13
 • GDMLive - Lente-editie - in lesweek 11 staan er in de plaats van de lessen tal van verbindende en inspirerende activiteiten op en rond de campus op de planning.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Hou bij dit olod rekening met extra kosten voor:

 • toegang tot LinkedIn Learning (+/- 25 euro, elk academiejaar te hernieuwen)
 • prints op de campus (via credits op je studentenkaart)
 • museum-, beurs- of eventbezoek met evt. vervoersonkosten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Vormen van groepsleren3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Deelexamen on campus in de examenperiode van januari 2024. Behaalde deelcijfer van de eerste examenkans wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans bij een score van 10/20 of meer.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Deelexamen on campus in de examenperiode van juni 2024. Behaalde deelcijfer van de eerste examenkans wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans bij een score van 10/20 of meer.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Deelexamen met evaluatie doorheen het academiejaar. Behaalde deelcijfer van de eerste examenkans wordt automatisch overgedragen naar de tweede examenkans bij een score van 10/20 of meer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

De effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via de studiewijzer in Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Inhalen van een evaluatieactiviteit (opdracht-, presentatiemoment of activiteit met verplichte aanwezigheid) tijdens de lesweken is mogelijk op voorwaarde dat:

 • je je afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de evaluatieactiviteit.
 • je binnen 2 kalenderdagen* na de evaluatieactiviteit jouw afwezigheid wettigt. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden'. Zorg ervoor dat je het origineel geldig medisch attest ook bewaart zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
 • je binnen 4 kalenderdagen* na de gemiste evaluatieactiviteit concrete afspraken maakt (live of via mail) met de titularis omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze evaluatieactiviteit kan ** ingehaald worden.

* Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
** Niet elke evaluatieactiviteit kan ingehaald worden o.w.v. organisatorische of didactische redenen.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je terug in het onderwijs- en examenreglement op student.ap.be.