Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project analysis38513/3100/2324/1/28
Studiegids

Project analysis

38513/3100/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vos Jeroen
Andere co-titularis(sen): Casteels Wim, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Serneels Alexander, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Business project OF simultaan te volgen met Software project OF simultaan te volgen met Artificial intelligence project OF simultaan te volgen met Security project OF simultaan te volgen met IoT project) OF (geslaagd voor Business project OF geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Software project OF geslaagd voor Cyber security and cloud project_A OF geslaagd voor Security project OF geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor IoT project).

Korte omschrijving

In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Analyseert en beschrijft het huidige proces, probleemstelling, doelstelling en context van het project.
Houdt bij de analyse en het ontwerp rekening met de stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Stelt een realistisch projectplan op met aandacht voor alle betrokkenen en factoren. 
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen. 
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Beschrijft verschillende soorten testen (functionele, integratie, performantie, bruikbaarheid, stress, enz.)
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Documenteert behoeften en vereisten voor een nieuw product of project en stelt er specificaties en een planning voor op.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext.
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
Formuleert verbeterpunten en adviseert over toekomstige mogelijkheden.

Leerinhoud

 • Kickoff van een projectopdracht
 • Interviewen van de opdrachtgever
 • Het opstellen van een blueprint
 • Presenteren van de analyse en het ontwerp

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Het opstellen van een blueprint. Zie digitap voor meer informatie.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 3 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.


AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, 
kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.

 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. 
Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. 
Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluaite, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden. 
Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. 
Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen. 
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.