Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Uit de startblokken 1-238517/3034/2324/1/44
Studiegids

Uit de startblokken 1-2

38517/3034/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Uit de startblokken 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert, met ondersteuning van de supervisie/intervisebegeleider, gedachten helder en nauwkeurig
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt, met ondersteuning van de supervisie/intervisebegeleider, methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op voor de eigen professionele ontwikkeling
stuurt, met ondersteuning van de supervisie/intervisiebegeleider, het handelen/denken bij vanuit een persoonlijk actieplan
formuleert op een heldere manier realistische, concrete alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar.

In de startweek maak je kennis met een aantal fundamentele vaardigheden in de opleiding door ze te ervaren: filosoferen met kinderen, zelfsturend studeren en plannen, samen reflecteren in intervisie, muzisch werken. Eén van de workshops heeft tot doel de beginsituatie op het vlak van mondelinge taalvaardigheid in kaart te brengen voor elke student.

Daarnaast wordt het persoonlijke groeiportfolio opgestart en ontdek je de self-assessment- en remediëringsomgeving, waar je je zelfstandig verder zal bekwamen in de te beheersen basisleerinhouden en -vaardigheden.  We bieden ook een aantal ateliers aan, waaruit je er elk semester één kunt kiezen.

In de loop van semester 1 volg je intervisies in kleine groepen. In semester 2 leer je stilstaan bij het eigen handelen aan de hand van het GRROW-model, maar leer je ook de andere (medestudenten) te coachen in het ontwikkelen van hun reflectievaardigheden, die positief gericht zijn op een vooropgesteld doel. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap cursus Uit de startblokken 1-2Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00