Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
EC vakdidactiek II38560/3035/2324/1/44
Studiegids

EC vakdidactiek II

38560/3035/2324/1/44
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs als BE/EC vakdidactiek II
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na de eerste kennismaking met economie tijdens het eerste semester, zijn we nu toe aan de koppeling van deze competenties aan de didactiek. In een lerarenopleiding is dit immers een van de te bereiken eindcompetenties.

De cursus Vakdidactiek sluit aan bij de algemene didactiek.

Tijdens de lessen worden heel wat opdrachten gemaakt. Eerst gaan we ons vak en de leraar kaderen in het Vlaamse onderwijslandschap. Ons hoofddoel is een lesvoorbereiding opmaken voor de eerste graad en deze les(jes) ook geven, rekening houdend met de didactische principes en een aantal eenvoudige werkvormen.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door leerstrategieën zoals herhaling, variatie in oefenmateriaal, afbouw in ondersteuning gericht in te zetten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren en didactische principes in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat vaardig om met eindtermen, leerplannen van verschillende onderwijsverstrekkers en lesdoelen, op samenhangende wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beoordeelt (les)materialen vanuit een aangereikt referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert en stemt de leerinhouden af op de te bereiken doelen en de beginsituatie van de groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Creëert een rijke leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert in functie van de diverse noden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kiest en hanteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de te bereiken doelen, de beginsituatie en de aangereikte leerinhouden voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext

Leerinhoud

1 Onderwijs in Vlaanderen
2 De lesvoorbereiding

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus vakdidactiek IIVerplicht€ 3,00
  • Auteur: Danny De Meyer en Fran Van Oers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Verschillende formatieve opdrachten (minimaal) op toepassingsniveau. Uiteraard zijn een aantal van je (tussentijdse) scores summatief en zorgen ze samen voor de eindscore. De summatieve opdrachten waarvoor je niet slaagt, hermaak je in tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De summatieve opdrachten waarvoor je niet slaagt, hermaak je in tweede zittijd.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.