Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
EC vakinhoud I.2 Boekhouden - basis38562/3035/2324/1/15
Studiegids

EC vakinhoud I.2 Boekhouden - basis

38562/3035/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs als BE/EC I.2 Boekhouden - basis
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als EC vakinhoud I.2 Boekhouden - basis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als ondernemer kan je niet alles onthouden, bv. klanten van wie je geld tegoed hebt, leveranciers die je moet betalen, personeelskosten … De overheid heeft mogelijk ook nog een vordering, bv. vennootschapsbelasting, SZ-bijdragen, btw … Misschien zijn anderen ook geïnteresseerd in je financiële toestand, zoals de bankier bij wie je geld wil lenen of gezinnen aan wie je aandelen of obligaties wil slijten. Daarom hebben we een boekhouding nodig.

Voorkennis hoeft niet: we starten vanaf het prille begin voor wie nooit boekhouden heeft gekregen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Inleiding

2 Vereenvoudigd boekhouden

3 Dubbel boekhouden

3.1 Inventaris

3.2 Vermogen

3.3 Balans

3.4 Rekeningen

3.5 Proef- en saldibalans

3.6 Journaal

3.7 Btw-rekeningen

3.8 Resultaten

3.9 Bedrijfsresultaten: aankopen ene verkopen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Boekhouden - basisVerplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
  • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk (120')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.