Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
WPL project38222/3062/2324/1/03
Studiegids

WPL project

38222/3062/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lettany Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod WPL Project behandelt het inoefenen van de programmeervaardigheden o.b.v. een projectopdracht. De projectopdracht wordt uitgevoerd in teamverband en o.b.v. een professionele functionele analyse.

Het olod WPL Project bereidt voor op het uitvoeren van een geavanceerd project in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
De student maakt een ontwerp op basis van de functionele vereisten.
De student interpreteert een functionele analyse.
De student zet de juiste programmeerstructuur op o.b.v. het ontwerp.
De student lijst de functionele vereisten op voor een geïntegreerd project.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie.
De student ontwikkelt in teamverband de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student realiseert het project rekening houdend met de kwaliteitsnormen.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
De student zorgt voor technische documentatie en een gebruikershandleiding.
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student test de front-end en de back-end van een webapplicatie.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
De student verbetert de front-end en de back-end van een webapplicatie.
09: De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair en divers team.
De student realiseert het project op basis van de opdrachtomschrijving.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student kent de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
10: De gegradueerde deelt en vraagt kennis, ervaringen en tips om het werk van teamleden en zichzelf te verbeteren.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student beoordeelt de samenwerking met medestudenten aan de hand van een peerreviewdocument. 
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
De student reflecteert over de uitvoering van het project.

Leerinhoud

Samenwerking mbv versiebeheer:

 • Gebruik maken van branches (pull, feature branch, merge)
 • Oplossen van problemen (merge conflicts)

Werkveldsimulatie:

 • Aangereikte realistische functionele beschrijving omzetten in werkende webapplicatie
 • Werken volgens het Agile-principe
 • Gebruik maken van GIT voor versiebeheer in groep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.