Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professionele uitdieping 5 keuzevak 238819/3034/2324/1/30
Studiegids

Professionele uitdieping 5 keuzevak 2

38819/3034/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Breed bewegen 5 (3 studiepunten)
 • Cultuureducatie op school 5 (3 studiepunten)
 • Didactisch werken B (3 studiepunten)
 • Disability studies en sociale inclusie 3 (3 studiepunten)
 • Filosoferen met kinderen 5 (3 studiepunten)
 • Leren met kleuters B (3 studiepunten)
 • Orthopedagogiek - afstands/blended 1 (4 studiepunten)
 • Vakdidactiek Nederlands A (3 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.