Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professionele uitdieping 6 keuzevak 138820/3034/2324/1/64
Studiegids

Professionele uitdieping 6 keuzevak 1

38820/3034/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Actief burgerschap in de diverse samenleving 6 (3 studiepunten)
 • Gedragsverandering (3 studiepunten)
 • Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs (3 studiepunten)
 • Mindful voor de klas 6 (3 studiepunten)
 • Orthopedagogiek 2 (4 studiepunten)
 • Psychologie 2 (3 studiepunten)
 • Vakdidactiek Frans A (3 studiepunten)
 • Vakdidactiek taal A (3 studiepunten)
 • Zorg dragen in team (3 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.