Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professionele uitdieping Avondtraject keuzevak 238822/3034/2324/1/35
Studiegids

Professionele uitdieping Avondtraject keuzevak 2

38822/3034/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Actief burgerschap in de diverse samenleving 6 (3 studiepunten)
 • Breed bewegen 5 (3 studiepunten)
 • Cultuureducatie op school 5 (3 studiepunten)
 • Disability studies en sociale inclusie 3 (3 studiepunten)
 • Filosoferen met kinderen 5 (3 studiepunten)
 • Gedragsverandering (3 studiepunten)
 • Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6 (3 studiepunten)
 • Iedereen DigiTaal (3 studiepunten)
 • Interprofessioneel samenwerken in inclusief onderwijs (3 studiepunten)
 • Mindful voor de klas (3 studiepunten)
 • Mindful voor de klas 6 (3 studiepunten)
 • Orthopedagogiek - afstands/blended 1 (4 studiepunten)
 • Orthopedagogiek 2 (4 studiepunten)
 • Psychologie 2 (3 studiepunten)
 • Zorg dragen in team (3 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.