Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Thematische didactiek III38847/3035/2324/1/05
Studiegids

Thematische didactiek III

38847/3035/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Duchatelet Lisa, Hancké Tom, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 73,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
Stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stelt met pedagogische fijngevoeligheid eisen aan leerlingen met betrekking tot gedrag en leerstof, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Stimuleert groepsvorming, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Gaat op een kritisch-constructieve manier om met zijn maatschappelijke rol als leraar, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: inspirerend coachen
Geeft, vanuit een oordeelvrije houding, op een coachende en constructieve manier feedback aan leerlingen en/of medestudenten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Hanteert feedback, feed-up en feed-forward om het leren van leerlingen te stimuleren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt en hanteert (digitale) valide observatie- en evaluatie-instrumenten met adequate antwoordsleutels, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Integreert de 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Monitort vorderingen en prestaties om tot een concrete en objectieve beoordeling te komen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Handelt mediawijs in een steeds evoluerende digitale communicatiewereld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toetst eigen opvattingen en referentiekaders (onderwijskundig of levensbeschouwelijk) af aan een aangereikt referentiekader en beargumenteert genuanceerd, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Speelt soepel in op uiteenlopende situaties, rekening houdend met eigen en andermans behoeften, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Neemt een kritische houding aan tav het eigen referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Thematische didactiek III groepeert drie didactische thema’s welke meer dan relevant zijn voor alle studenten, ongeacht de lesvakken welke ze kiezen.

De onderwijsthema's zijn digitale didactiek met als focus de digileraar, bekijken we de onderwijshervorming in secundair onderwijs en zetten we in op klasmanagement.


Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Studiewijzer Thematische didactiek IIIVerplicht
Handboek voor lerarenVerplicht€ 55,00
  • Auteur: Walter Geerts, René Van Kralingen
Regisseer je klas, oefeningen in klasmanagementVerplicht€ 24,50
  • Auteur: Gilberte Verbeeck, An Leroy, Elke Sruyf
Regisseer je klas, Theorie bij het oefeningenboekVerplicht€ 24,00
  • Auteur: Elke Struyf & Gilberte Verbeeck

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00