Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energiebeheer & projectwerk32979/3102/2324/1/38
Studiegids

Energiebeheer & projectwerk

32979/3102/2324/1/38
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3ENE
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lintermans Marc, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deel 1 van het vak energiebeheer werkt de student een opdracht uit rond simulatie van het energieverbruik van een gebouw, en impact van een batterij op de zelfconsumptie.

Voor deel 2 zetten we heel sterk in op de vaardigheden van de studenten om via zelfsturing en het opnemen van de eigen taakverantwoordelijkheid 'opdrachten' binnen een gestelde tijdslimiet af te werken. Onder die afwerking verstaan we dat de voorgestelde oplossingen via tekenontwerpen/schema's, berekeningsstudies, instructies, tekstuele studies, enz ... bereikt moeten worden. Het eindresultaat moet afgeleverd worden aan de vaklector. Het uiteindelijke leerdoel is dan ook hoofdzakelijk te komen tot een goed vaktechnisch product dat een antwoord biedt op het probleem van de opdrachtomschrijving.
In dit opleidingsonderdeel zullen de studenten oplossingen zoeken om de HVAC-technieken te integreren in een gebouw.


OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan de statische warmtebehoefte van een gebouw simuleren.
De student kan de zelfconsumptie bij een batterij/PV systeem berekenen.
03. ONTWERP
De student kan een technische ruimte opbouwen waarbij alle nodige energiebeheersystemen aanwezig zijn.
De student kan vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een centrale verwarming, koeling en leidingen implementeren en dimensioneren.
De student kan vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een sanitair- en rioleringsplan implementeren.
De student kan een eenvoudig bouwontwerp uitwerken in Autodesk Revit-software.
De student kan vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een installatie dimensioneren met ontwerpberekening zoals luchtsnelheden, drukverliezen en luchthoeveelheden door het plaatsen van roosters.

Leerinhoud

De leerinhoud is opgesplitst in 2 delen. 

Deel 1

 • Simuleren van het energieverbruik van een gebouw.
 • Simuleren van de impact van een batterij op de zelfconsumptie

Deel 2: praktisch gedeelte

 • In een Autodesk Revit-software pakket een basis bouwkundig ontwerp uittekenen.
 • Vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een luchttechnische installatie implementeren en dimensioneren op basis van ontwerpberekening zoals luchthoeveelheden, luchtsnelheden en drukverliezen.
 • Vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een centrale verwarming en koelingsysteem implementeren en dimensioneren.
 • Vanuit een bestaand Autodesk Revit-software bouwontwerp een sanitair en rioleringsplan implementeren.
 • De student kan een technische ruimte opbouwen waarbij alle nodige energiesystemen aanwezig zijn.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Energiebeheer', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Revit (software te verkrijgen via Autodesk) en Stabicad for Revit (software gratis te verkrijgen via de lector). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.