Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artist in society (dans)39083/3098/2324/1/22
Studiegids

Artist in society (dans)

39083/3098/2324/1/22
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hillaert Wouter
Andere co-titularis(sen): Eysermans Ann
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve, performatieve wijze vorm te geven en te presenteren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
De student verruimt de blik op het bredere (socio-)artistieke werkveld.
De student onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context.
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
De student formuleert een visie over de rollen van de kunstenaar in grootstedelijke context en positioneert zichzelf hierin.
De student reflecteert over de persoonlijke professionele rol als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden.

Leerinhoud

1e semester: groepslessen – beschouwing

1) Openingsles:
- praktische afspraken en leerlijn
- inleiding in portfolio
- ted-talk over begrip ‘artist in society’
=> Portfolio-opdracht: kies een artistieke held in relatie tot de samenleving

2) Discussieles:
4 teksten (2 NL-2 EN) bespreken in groepjes.
=> Portfolio-opdracht: schrijf kort jouw visie neer in dialoog met één tekst

3) 4 themasessies met gastsprekers uit het werkveld
a. Themasessie 1: participatie & cocreatie
b. Themasessie 2: kunsteducatie
c. Themasessie 3: diversiteit & inclusie
d. Themasessie 4: duurzaamheid (SDG’s)
=> Portfolio-opdracht: kies een opvallende uitspraak van één van de sprekers en schets kort hoe je je daar zelf toe verhoudt

2e semester:
field visits – praktijkverkenning
Minstens 2 field visits, te kiezen uit een aanbod van 10 field visits in Antwerpen.
=> Portfolio-opdracht: portretteer deze organisatie vanuit wat jou erin aanspreekt en geef drie persoonlijke inzichten over ‘kunst en samenleving’ over je bezoek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiemateriaal via het digitale leerplatform Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Het wordt sterk aanbevolen dat studenten voorstellingen, concerten en tentoonstellingen bijwonen en onderzoek doen via het internet, de bibliotheek, enz. om hun kennis van het werkveld, de huidige tendensen en het onderzoek te vergroten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Je moet slagen voor beide delen om te slagen voor het geheel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste
Verplichte aanwezigheid openingsles
Aanwezigheid bij minstens 3 groepslessen
Deelname aan minstens 3 field visits
Eindopdracht eind mei:
- final pitch van 5 minuten
- Voorbereiding via ‘helpdesksessie’ voor studenten die willen
 
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid