Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
CAD Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 139106/3298/2425/1/26
Studiegids

CAD Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1

39106/3298/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Macheva Elitsa
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van Windows: een programma openen, mappen aanmaken en herbenoemen, bestanden aanmaken en herbenoemen. Basiskennis Engels voor het gebruik van meestal Engelstalige tutorials.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de basiscommando's van Rhino voor het aanmaken en editeren van curves, surfaces, solids.
De student kan correct tekenen in Rhino (lengte, radius, hoek en coördinaten).
De student beheerst het tekenen van meer complexe vormen met specifieke surface en solid commando's.
De student kan (eenvoudige) technische tekeningen maken en kan deze renderen.

Leerinhoud

De basisfuncties van Rhino.

Tekenstrategie voor het modelleren van complexere vormen.

Een eigen ontwerp wordt zowel op computer als in het atelier uitgewerkt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De afdeling voorziet toegang tot de computers in het multimedialokaal en een tijdelijke licentie voor de software Rhino 3D.

Studenten mogen ook hun eigen laptop gebruiken voor de lessen, dit is niet verplicht.

Studenten nemen tijdens de les notities en krijgen ook informatie over de plaatsen waar ze betrouwbare extra instructies kunnen vinden.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Rhinoboek, Michiel van der Kley ook in Engelstalige versie te verkrijgen (ongeveer €20).

Rhino for Jewelry, Dana Buscaglia (Engelstalig en online te bestellen, kost ongeveer €70).

Video handleidingen via YouTube, RhinoTV, Vimeo, ...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk65,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht50,00Thuisopdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Praktische toets: 50%
Permanente evaluatie: 50% (aanwezigheid en opdrachten thuis uitvoeren)
2de examenperiode: praktische toets 50% en thuisopdracht 50%