Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vaktechnologie Schilderkunst 16239/3298/2425/1/85
Studiegids

Vaktechnologie Schilderkunst 1

6239/3298/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verbraeken Marc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- De student heeft een breed belangstellingsterrein. Hij/zij heeft een grote interesse voor het ruimere culturele klimaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de gelaagde opbouw van een schilderij; hij/zij begrijpt de functie van elke laag en de interactie tussen de lagen onderling.
De student heeft een basiskennis in historische schilderstechnieken verworven.
De student kent de herkomst, samenstelling en eigenschappen van enkele veel gebruikte materialen uit de schilderkunst.
De student kan een aantal handelswijzen met betrekking tot het opspannen van doek, het prepareren van dragers ... zelf toepassen.
De student heeft zijn/haar kennis van en ervaring met penseelvoering, opbouw, verffilm, en materialengebruik verbreed en verdiept door een kunstwerk buiten de sfeer van de eigen schilderspraktijk te bestuderen en te kopiƫren.
De student kan via grondige analyse van het eindresultaat tot een begrip komen van de opbouw van een historisch schilderij.
De student kan de vaktechnologische kwaliteiten van de historische schilderkunst opmerken en waarderen.
De student kan op beginnersniveau een getrouwe kopie van een historisch schilderij maken volgens de oorspronkelijke opbouw en techniek.

Leerinhoud

- De gelaagde opbouw van het schilderij, benaderd aan de hand van voorbeelden uit de historische en moderne schilderkunst.

- Herkomst, samenstelling en eigenschappen van de verschillende materialen van het schilderij.

- Praktische informatie: technieken en recepten voor eigen ateliergebruik.

- Kopie: De student kiest zelf een kunstwerk om te kopiëren, maakt in samenspraak met de leraar een plan op m.b.t. opbouw en materiaalgebruik en voert dit naar best vermogen uit.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De lesgever biedt een cursus aan in het Nederlands en het Engels via Digitap.

Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van een powerpoint presentatie. Powerpoint presentaties laten in noodsituaties ook digitaal lesgeven toe.

De lesgever brengt schildersmaterialen mee en een aantal technieken worden verduidelijkt door middel van demonstraties. Dit aspect gebeurt bij voorkeur door middel van klassikaal lesgeven.

De studenten nemen nota's tijdens de les.

In het klaslokaal staan enkele boeken over schildertechniek ter beschikking van de studenten. Een meer uitgebreide lijst aan vakliteratuur vinden de studenten terug in de bibiografieën van de cursus.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Musea en tentoonstellingen - Diverse vaktechnologische handboeken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Semester 2: schriftelijk examen + vaardigheidstoets (kopie)
2de examenperiode: schriftelijk examen + vaardigheidstoets (kopie)Afhankelijk van de situatie in het post-coronatijdperk, kan het schriftelijk examen vervangen worden door een paper.