Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Grafische productie 28252/3298/2425/1/45
Studiegids

Grafische productie 2

8252/3298/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Stan
Andere co-titularis(sen): Beck Janna
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Grafische Productie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student beheerst de vaardigheden met betrekking tot briefen, beoordelen, begeleiden, budgetteren en beheren (de 5 B’s ) van tekst-, beeld-, vorm-, kleur- en drukdragercomponenten bij de productie van een grafisch product.
De student kan professioneel communiceren met vakmensen in productiebedrijven.

Leerinhoud

Het traditioneel en digitaal grafisch productieproces, de druk- en printtechnieken en de daaraan gekoppelde grafische productieflow en wat crossmediaal publiceren hierbij betekent. De nieuwste trends en technologie zoals toegepast in digitaal-, grootformaat- en document printing. Evolutie en innovatie in afwerking en veredeling van digitaal drukwerk. Trends en tendenzen in digitaal drukwerk. Papiereigenschappen in relatie tot ontwerp en reproductie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoint presentaties en handouts beschikbaar via Digitap. Getoonde voorbeelden van grafische uitwerkingen, druktechnieken, afwerking en uitwerking. Geïllustreerde syllabus en didactisch aanschouwingsmateriaal, specifieke website links, bedrijfsbezoek.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuurlijst en behandelde teksten en webpagina’s in de cursus opgenomen.

[NL] ‘Goed voor Drukʼ. Een praktische gids voor grafische communicatie en technieken. Marc Mombaerts, Stan Lemmens, Misjel Vossen. Uitgeverij Academia Press. Gent. OF [ENG] ‘Ready to Print’. Handbook for Media Designers. K. Nickel. Uitgeverij Gestalten. Berlin. Engelse versie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: schriftelijke proef
2de examenperiode: schriftelijke proef