Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 237297/3298/2425/1/18
Studiegids

Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 2

37297/3298/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baelus Anja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1 OF (eerder ingeschreven voor Materialenkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1 EN eerder ingeschreven voor Edelsteenkunde 1).

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de eerder verworven basiskennis m.b.t. de materiaaltechnische eigenschappen van metalen en organische materialen zelfstandig uitbouwen.

Leerinhoud

De student leert meer complexe technieken kennen.
Verdieping van kennis over gereedschappen, installaties, atelierinrichting en –onderhoud en veiligheidsvoorschriften.
De student leert de eigenschappen van metalen en andere materialen kennen, zodat hij of zij goed overwogen materiaal keuzes kan maken in functie van het beeldend werk.
De student leert technische fiches aan te passen voor het eigen werk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap
Technische fiches, opgesteld door de student

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: O.m. technische fiches maken.
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Technische Fiches

Toetsing (tekst)

Semester 1: Schriftelijk examen (40%)
Semester 2: Schriftelijk examen (40%)
Project Opdracht: Technische Fiches maken (20%) - geen herkansing mogelijk
Tweede examenkans: Schriftelijk examen (80%)