Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
CAD Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 239107/3298/2425/1/60
Studiegids

CAD Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 2

39107/3298/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Macheva Elitsa
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor CAD Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1.

Begincompetenties (tekst)

CAD 1 succesvol hebben afgelegd of elders en eerder een cursus Rhino (of een ander 3d tekenpakket) hebben gevolgd. In dat geval wordt de student gevraagd dit aan te tonen door eigen werk aan de docent voor te leggen en toe te lichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan opgelegde opdrachten uitwerken (onder begeleiding van de docent).
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de kennis van de cursus CAD1 toepassen op eigen ontwerpen van opgegeven opdrachten
De student kan een 3D- model analyseren en omzetten naar een gedetailleerde technische tekening.
De student kan eigen ontwerpen visualiseren via de built-in Rhino renderer en het renderpakket Brazil.
De student begrijpt zowel de mogelijkheden als de beperkingen van gangbare 3D print technieken en mogelijke printmaterialen.
De student kan specifieke bestandstypen (bijvoorbeeld dwg, ai, jpg) importeren en exporteren vanuit Rhino (zoals iges, stl, pdf).
De student kan een perfect gesloten 3D-model modelleren dat geschikt is om als 3D-print te bestellen via een online 3D-print service.

Leerinhoud

Opfrissing belangrijkste Rhino commando's

Ontwerpen van 3 soorten zetting in Rhino, en hiervan een gedetailleerde technische tekening en rendering maken. Deze ontwerpen worden ook in het atelier gemaakt.

Zelfstandig binnen een opgegeven thema een ontwerp in 3d modelleren met als doel dit als 3d print uit te voeren. Van dit ontwerp wordt ook een technische tekening en rendering gemaakt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De afdeling voorziet toegang tot de computers in het multimedialokaal en een tijdelijke licentie voor de software Rhino 3D.

Studenten mogen ook hun eigen laptop gebruiken voor de lessen, dit is niet verplicht.

Studenten nemen tijdens de les notities en krijgen ook informatie over de plaatsen waar ze betrouwbare extra instructies kunnen vinden.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Artistieke praktijk65,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht50,00Thuisopdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Praktische toets:50%
permanente evaluatie: 50%
2de examenperiode: praktische toets 50% en permanente evaluatie 50%