Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kostuumgeschiedenis 22062/3298/2425/1/75
Studiegids

Kostuumgeschiedenis 2

2062/3298/2425/1/75
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dirix Emmanuelle
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Kostuumgeschiedenis 1.

Begincompetenties (tekst)

Algemene kennis van de maatschappelijke en economische geschiedenis van de 19e en 20e strekt tot aanbeveling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
"De student kan zelfstandig en individueel onderzoek voeren naar een zelfgekozen periode uit de kostuumgeschiedenis. "
De student heeft aan de hand van een verdiepende studie van de kostuumgeschiedenis inzicht verworven in het fenomeen mode binnen haar huidige maatschappelijke context.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat zijn/haar onderzoek(sresultaten) te visualiseren.

Leerinhoud

In-depth studie over de evolutie van de mode in de 19e en 20e eeuw vertrekkend vanuit de visuele berichtgeving hieromtrent. Onderzoek van de diverse modetijdschriften tussen 1800 en 1945. 
Onderzoek naar historische films en theatrale interpretatie hiervan ontleden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus met beeldmateriaal

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De studenten ontvangen een uitgebreide bibliografie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Semester 2:  tekenopdracht met mondelinge toelichting
2de examenperiode: tekenopdracht met mondelinge toelichting