Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 337298/3298/2425/1/52
Studiegids

Vakkennis Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 3

37298/3298/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baelus Anja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Vakkennis juweelontwerp en edelsmeedkunst 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft een uitgebreide theoretische en technische kennis van decoratieve technieken en hun toepassingen;
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zelfstandig technische fiches van het eigen artistieke werk opmaken.

Leerinhoud

De student leert gevorderde technieken kennen.
Verdieping van kennis over gereedschappen, installaties, atelierinrichting en –onderhoud en veiligheidsvoorschriften.
De student maakt technische fiches op voor het eigen werk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap
Technische fiches, opgesteld door de student

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: Opmaken Technische Fiches
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Technische Fiches

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. Indien de student meer dan drie keer ongewettigd afwezig is kan deelname aan het examen geweigerd worden.

Semester 1: Schriftelijk examen (80%)
Project Opdracht (Permanent): Technische Fiches maken (20%)
Tweede examenkans: Schriftelijk examen (80%) - geen herkansing mogelijk voor opdracht