Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Anatomie en anatomische tekenen 228285/3298/2425/1/33
Studiegids

Anatomie en anatomische tekenen 2

28285/3298/2425/1/33
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
  • Vrije Grafiek en Tekenkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
  • Printmaking and Drawing binnen Fine Arts
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Block Joachim
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Anatomie en anatomisch tekenen 1 OF eerder ingeschreven voor Anatomie en anatomisch tekenen Schilderkunst 1 OF eerder ingeschreven voor Anatomie en Anatomisch Tekenen Vrije grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
Studenten hebben kennis van de oppervlakkige spieren van het menselijk lichaam en kunnen deze herkennen op het lichaam van een levend model.
Studenten kunnen het levend model tekenen als een anatomische studietekening waarbij ze het skelet gebruiken als constructie en drager van de oppervlakkige spieren van menselijk lichaam.
Studenten hebben een inzicht ontwikkeld in het menselijk lichaam als bewegingsapparaat en kunnen deze kennis toepassen binnen de studie naar levend model.
De student kan deze aspecten op een artistieke manier vertalen naar een 2D drager.

Leerinhoud

Anatomie:
Belangrijke beenderen, maar vooral spieren en pezen worden verder systematisch geanalyseerd en besproken in relatie tot hun functie. Ook oppervlakkig gelegen elementen zoals vetweefsel en aderen worden behandeld. De relatie tussen de uitwendige vorm en de inwendige structuren wordt verder onderzocht, niet alleen qua beenderstelsel, maar nu vooral ook qua spieren, vetweefsel, enz. Fysiologische aspecten i.v.m. het functioneren van het menselijk lichaam worden kort aangeraakt. Het alert en nauwkeurig waarnemen alsook het leren zien van analogieën wordt gestimuleerd, bvb. bij het leren kennen van de gelijkenissen maar ook de verschillen tussen het bovenste en het onderste lidmaat, afhankelijk van hun functie. Toepassingen van anatomische kennis door kunstenaars worden verder besproken aan de hand van onder meer plaastermodellen, levend model en bestaande kunstwerken.

Anatomisch Tekenen:
De student tekent nauwkeurig verschillende anatomische onderdelen (schedel, bekken, thorax…) en hun verhoudingen naar modellen in plaaster. De student tekent ook naar levend model waar o.m. vormveranderingen door beweging worden onderzocht. Het leren zien en toepassen van basisvormen in de anatomie wordt verder uitgewerkt. De nadruk ligt nu meer op spieren en pezen, en de integratie hiervan met botelementen bij het levend model.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren
Basiscursus 'Anatomie artistique' van Paul Richer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Anatomie: Semester 2: mondeling examen
2de examenperiode: mondeling examen

Anatomisch tekenenSemester 2: tekeningen gemaakt gedurende het jaar worden beoordeeld. Mondeling/praktisch examen.

2de examenperiode: tekeningen gemaakt gedurende het jaar (of gedurende de zomer) worden beoordeeld. Mondeling/praktisch examen.